نظرسنجی


اطلاع رسانی مناسب اخبار مختلف مرتبط با خدمات پس از فروش به مشتری


مناسب بودن نحوه برخورد کارکنان واحد خدمات پس از فروش و ایجاد حس احترام متقابل


پاسخگویی سریع و مناسب به درخواست های مشتری توسط کارکنان واحد خدمات پس از فروش


سهولت دسترسی و برقراری ارتباط با واحد خدمات پس از فروش


میزان تسلط، مهارت و دانش فنی کارشناس تعمیرگاه در ارائه خدمات پس از فروش از قبیل عیب یابی و تعمیر دستگاه


میزان رضایت شماازهزینه های پرداختی نسبت به خدمات ارائه شده چقدر است؟


آیا ایرادات ثبت شده به صورت کامل رفع گردید؟